skip to Main Content

Uçurumun Üstünde Bir Kent Kaunos Antik Kenti

Kaunos Antik Kenti Nerede

Kaunos Antik Kenti
Kaunos Antik Kenti

Kaunos Köyceğiz gölünü denize bağlayan eski adı Kalbis olan Dalyan çayı üzerinde önemli bir Antik Kenttir. 6.Yüzyılda Perslerin eline geçen Kaunos Antik Kenti Pers generali Harpagos ele geçirmişti. Peloponisos savaşlarında hem Atinalılar hem de Spartalılar tarafından liman olarak kullanılması Kaunos’un önemini arttırdı. İsa’dan önce 334’te yöre ve Kent Büyük İskender’in egemenliği altına girdi. Onun ölümünden sonra yaşanan çalkantılı siyasal ortamda sürekli el değiştirdi. Büyük İskender’in ölümünden sonra yaşanan çalkantılı döneme girdi ve el değiştirdi ardından Rodoslular tarafından satın alındı. İÖ (İsa’dan önce) 129’da Roma Senatosu tarafından bağımsız ilan edildi.

Kaunos Antik Kenti Neden Özel Bir Antik Kenttir?

Kaunos Antik Kenti Tiyatro Alanı
Kaunos Antik Kenti Tiyatro Alanı

Köyceğiz gölünü Ege Denizine bağlayan Dalyan çayının taşıdığı alüvyonlar kentin limanını süratle dolduruyordu ve Denizden gelen gemiler limana giremiyor girenler ise kuma saplanıp kalıyordu. Limanın önemini yitirmesiyle birlikte Kent de önemini yitirdi.
Kaunos Bizans döneminde Lykia bölgesi kapsamında sayıldı ve Piskoposluk statüsü kazandı.

Kaunos’un Ekonomik Geçim Kaynakları Nelerdi?

Kaunos’un ekonomik gücü nereden geliyordu: Tuz, incir, köle… Bu üç maddenin ticareti Kaunos’un gücünü sağlıyordu. Kaunos tuzu ev yapımında sıva olarak ve eczacılıkta göz merhemi üretiminde kullanılıyordu. Köyceğiz gölü çevresinin ünlü inciri de İtalya’ya gönderiliyordu. Dalyan dolaylarında, Köyceğiz Gölü havzasında sağlıklı ormanlar vardı. Bu ormanlardan gemi yapımında ve onarımında kullanılan reçineyle karasakız da Kaunos halkına önemli gelir sağlıyordu.

Kaunos Kral Mezarları

Kaunos’un Akropolisi kentin güneyindedir. Yüksekliği 150 metreyi aşan bu tepenin özellikle güney yamacı tam bir uçurum görünümündedir. Üstünde ise 18×40 metre boyutlarında bir kale yer almakta. Kenti kuşatan sur limanının kuzeyinden başlayıp önce kuzey, sonra da Kuzey Doğu yönünde uzanarak Dalyan kasabasının oldukça yukarısında kalan sarp kayalıkta sona erer.Birçok kez onarım geçirmiş olan bu uzun savunma duvarının özgün bölümleri Perslerin Karia satrabı Mausolos dönemine aittir. Kent merkezi limanın kuzeydoğusundadır. Buradaki en ilginç yapı akropolisin doğu eteğinde yer alan tiyatrodur. Güney kesimi kayaya oyulmuş, orta büyüklükteki yapı batıya bakmaktadır. Toplam 34 oturma sırası olan tiyatro kuzeydeki kemerli geçitlerden girilir.

Tiyatronun lızeyinde bazilika türünde bir kilise, bir hamam ve bir tapınak ya da litaplık olduğu sanılan küçük bir yapı vardır.

Akrpolisin kuzey eteğinde ise kaya mezarlarının da yer aldığı kent nekropolü bulunmaktadır.

Kaunos’da Bulunan Yapılar

Stoa (Yönetim Merkezi)

Kaunos’un 6.30 metre genişliğinde, 94 metre uzunluğunda olup güneydeki limana bakan bir stoası vardır. Güneybatıda Dalyan’dan gelen çeşitli yolların ucunda bir kapı bulunur. 2.13 Metre genişliğinde, 0.46 metre derinliğinde olan kapının dış duvarı büyük bloklardan yapılmıştır ve kalınlığı 1.91 metredir. Kapının yanındaki her iki duvar Hellenistik karakterdedir. Soldaki batıya yönelerek kule gibi ileri çıkar. Bu duvarlar yapı teknikleri yönünden Miletos, Herakleia ve Priene duvarlarıyla benzerlikler gösterir.

Mezarlık (Nekropol)

Kaunos Antik Kenti Kral Mezarları
Kaunos Kral Mezarları

Limanın doğusundaki tepenin güneydoğusunda kent surunun dışında mezarlar Yer alır. Yan yana-bir sıra altta, bir sıra üstte-mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Üstteki mezarın içi harçla sıvalıdır. Alttaki mezarlar ise İÖ(İsa’dan Önce) Yüz yıldan kalmadır. Kenarları üç sıra taşla çevrili, üzerleri kapak taşları ile örtülüdür. Kapak taşlarının araları ve yanları harç ile doldurulmuştur. İçlerinde Göz yaşı şişesi çıkmıştır. Ayrıca üç kapaktaşı ile örtülü ve içlerinde vazo parçaları bulunan mezarlar da bulunmuştur.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ofis Mobilyaları
Back To Top
×Close search
Ara