skip to Main Content
Kapadokya Antik Kenti

Kapadokya Antik Kenti

Kapadokya Nerede

Orta Anadolu’da güneyde Toros Dağlarından kuzeyde Karadeniz’e değin uzanan, batıda Tatta (tuz) gölünü ve Kızılırmak’ı içine alan, doğuda Fırat vadisiyle sınırlanan tarihi coğrafya bölgesidir.

Kapadokya Nasıl Oluştu?

Milattan çok önceki yüzyıllarda güçlü yanardağ püskürmeleri geniş vadiyi yüzlerce metre kalınlıkta lavlarla ve küllerle örttü. Yüzyıllar geçtikçe rüzgarlar ve yağışlar lav katmanlarını parçaladılar. Böylece ortaya tepelik, sütun, koni ve duvar meydana getirdiler.
Tahminimizce 1000 yıl kadar önce insanlar buraya gelip mesken salanda gördüler ki, lavların ortaya çıkardığı tepelerde ev yapmak, aşağıda düzlüklerde yaşamaktan daha kolay ve daha elverişliydi. Bu bölgede toprak da daha verimlidir. Bol meyve, tahıl e üzüm veren bu toprağın her karışı çok değerli idi.

Kapadokya Tarihi

Kapadokya’nın ilk halkları Hattiler, Luviler, Hititler idi. İÖ III. Bin yıldan önce bir Sami topluluğu yaşıyordu. İÖ III . Binyılın sonuyla II. Binyılın başlarında Asurlular ticaret kolonileri oluşturmuştu. Kaniş Karum’unda Asur dilinin eski şekli olan Eski Babil’ceye yakın bir dilde çivi yazılı tabletler bulundu. Kapadokya tabletleri olarak adlandırılan Asurca çivi yazılı tabletler Anadolu’nun ilk yazılı belgeleridir. Tabletler üzerinde yapılan çalışmalar ve yazının okunması, bunların Asurlu tecimenlere ait olduğunu ortaya koydu. Dönemin toplumsal ve siyasal yaşamına ışık tutan bu tabletler aslında tecimsel ve ekonomik sözleşmelerdi. Bu belgelere göre bu dönemde İç Anadolu Bölgesinde, merkezi bir yetkeye bağlı olmayan, küçük, yerel krallıklar, beylikler vardı. Bunlar genellikle küçük bir bölgeyi ellerinde tutuyor ve barış içinde yaşıyorlardı. Dönemin en önemli kenti olan Kaneş, Anadolu’daki ticari etkinliklerin ortağı idi.

Charles Texier Gözünden Kapadokya

Charles Texier, Kapadokya halkını şöyle tanımlamaktadır. ” Eski Kapadokya’nın nazarı tetika arz edebildiği şeyi kayalar içine oyulmuş mağralardan ibarettir. Eskiden Kapadokya ahalisine Suriyelilerle barbar lisanı konuşan ve belki de Avrupa’dan techir suretiyle sürülmüş ahaliyi asliyenin son bakayası olan bir kavmin terkibinden vücuda gelmiş nazarıyla bakarlar. Bulundukları kıtanın sekenesinin siması üzerinde elbette tesiri vardır. Bunlarda hiçbir vakit sanatı bediiye zevki uyanmamıştır. Ağaçsız geniş sahalarda yaşayan, susuz şehirlerde oturan bunlar kendilerini yalnız bir ziraate vermişlerdir. Bir şeyde muvaffak olmuşlarsa o da hükümdarın başlıca servetini teşkil eden hayvan yetiştirmektir.”

Kapadokya Kısa Tarihi

Kapadokya, sonradan Hitit İmparatorluğunun denetimi altına girdi. Sonra bölge Phryglerin bir kolu olan Muşkiler’in eline geçti. Egemenlik alanlarını Aşağı Fırat Bölgesine değin genişleten Muşkiler Mazaka’yı Başkent yaptılar. Kapadokya, sırasıyla Lidya’nın sonrasında Perslerin egemenliği altında kaldı. Pers Kralları tarafından iki satraplığa (genel valilik) bölündü. Persler döneminde bölge Katpatuka olarak tanımlanıyordu. Merkez Mazaka idi. Pers dönemi bölgede yaklaşık 215 yıl sürdü. Kapadokya adı bir coğrafi birlikten çok yönetsel bir bölümü tanımlamaktaydı.

Kapadokya Ateş Kültü

Perslerin “Ateş Kültü” özellikle Kapadokya’da önem kazandı. Volkanik Argaios Dağı ve Hasan Dağı bu kült için çok uygundu. Satraplar, Pers kültürünün ve dininin Yeşilırmak boylarında yayılmasına çalıştılar, bölgede Zerdüşt dini (Zoroastrien) yayıldı. Kapadokya Satrapı Datames, Perslerin büyük krallarına karşı İÖ (İsa’dan önce) 372’de ayaklandığında, diğer Anadolu satrapları da onu desteklediler fakat ayaklanma bastırıldı.

Kapadokya’da Gezilecek Yerler Listesi

Kapadokya’da gezilecek ve görülecek yerler, bu liste altında ayrıntıları ile verilmiştir. Kapadokya’daki gezme yerleri, 6 alan çerçevesinde sıralanmaktadır. Bu alanlar; Avanos, Ürgüp, Çavuşin, Göreme, Ortahisar ve Uçhisar olarak bilinmektedir.

Bu listemizde gezilebilecek yerlerin tamamı verilmiştir ve aralarından en çok tercih edilen yerlerin açıklamaları yapılmıştır.

Kapadokya’ya Ne Zaman Gidilmeli?

Eğer, balona veya atv aracına binmek istiyorsanız yağmurlu havaları tercih etmeyin. Ayrıca, bahar aylarını tercih etmeniz de sizin için faydalı olacaktır. Çünkü, bazı zamanlarda balonların kalkması için gerekli izinler alınamıyor.

Avanos’ta Gezilecek Yerler

Ürgüp’ten 15 dakika uzaklıkta olan ve ismi imparatorlukların değişmesi ile sürekli olarak değişen ve son olarak Avanos ismi ile anılan bu bölgede gezebileceğiniz birçok yer mevcut. İşte, Avanos’da gezilecek yerler listesi;

 1. Saç Müzesi
 2. Devrent Vadisi
 3. Zelve Açık Hava Müzesi
 4. Taş Köprü
 5. Tahta Köprü
 6. Güray Müze
 7. Chez Galip Çeç Seramiği Atölyesi
 8. Uranos Sarıkaya Restoran

1. Saç Müzesi

Kapadokya Saç Müzesi
Saç Müzesi

1. Saç Müzesi

Diğer müzelere benzemeyen ve Guiness rekorlar kitabına giren bu müze Chez Galip’in sahip olduğu çömlek dükkanından bir bölümü yansıtıyor. Müzede fotoğraf çekmek yasak. Müze haftanın 7 günü açık. Saç müzesinin hikayesi bir hayli güzel. Galip Bey ile ilişkisi olan Fransız bir hanfendi, yaşadığı yere dönerken saçının ucundan biraz keserek duvarda tutunacak şekilde asıyor. Daha sonra dükkana gelen kişiler de saçlarından biraz biraz kesip oraya asmaya başlıyorlar. Böylelikle 16 bin adet saç teli birikiyor. İşte, müzenin ismi ( Saç Müzesi ) buradan geliyor. Kapadokya’da gezilebilecek müzeler arasında en ilginç olanı diyebiliriz

2.Devrent Vadisi ( Hayal Vadisi )

Kapadokya Devrent Vadisi
Kapadokya Devrent Vadisi

Avanos’ta Hayal Vadisi olarak da bilinen Devrent Vadisi, güzelliği ile birçok dizi ve film çekiminin adresi olmuş. Tahribi önlemek amacı ile bölgenin etrafı çitlerle çevrilmiş. Kapadokya’da bulunan vadiler arasında en ilginç özellikler Devrent Vadisi ve Peri Bacaları’nda görülüyor çünkü bu vadilerde hayvanları yansıtan objeler bulunuyor.

Vadi çevresinde köylüler tarafından bölgeye getirilmiş develer mevcut. Bu develer ile ücret karşılığında fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Özel taşıma araçları burada yok, özel aracınızın olması gerekiyor. Kapadokya’da gezilecek yerler genel olarak özel araçlarla geziliyor. Toplu taşıma araçları çok az var.

3.Zelve Açık Hava Müzesi

Kapadokya Zelve Açık Hava Müzesi
Zelve Açık Hava Müzesi

Aynı zamanlarda yaşamış ve farklı inanışları benimsemiş 2 farklı toplumun aynı yerde yaptığı camiler ve klişelerin bulunduğu harabeler. Eğer, hoşgörünün nasıl bir şey olduğu hakkında düşünceleriniz varsa mutlaka gitmeniz gereken yer; Zelve Açık Hava Müzesi.

Burada Peri Bacaları’da mevcut. Müze haricinde yürüyüş yaparak çevrenin ve tarihin keyfini çıkarabilirsiniz.

Çavuşin’de Gezilecek Yerler

Avanos ve Göreme yolunun arasında bir yerlerde olan Çavuşin, Göreme’ye sadece 2 kiometre uzaklıkta. İşte, Çavuşin’de gezilecek yerler listesi;

 1. Çuvuşin Eski Cami
 2. Güllüdere Vadisi
 3. Rahipler Vadisi
 4. Kızılçukur Vadisi
 5. Seyyah Han
 6. Vaftizci Yahya Klisesi
 7. Çavuşin Klisesi

1.Çavuşin Eski Camii

Çavuşin Eski Camii Kapadokya
Çavuşin Eski Camii

Selçuklu mimarisi ile tasarlanmış ve ibadete açık olan Çavuşin Eski Cami, bir minareye sahip ve köyde en işlek olan cami. 1958’de yaşanan heyelanın ardından köy boşaltı ve bunun sonucunda da cami uzun bir süre kapalı kaldı. Ancak, 2011’de restorasyon edilerek kullanıma açıldı. Tarihi bu yönü ile Kapadokya’daki tarihi yerler arasında yer alan bu cami ile Selçuklu’nun havasını soluyabilirsiniz.

2.Güllüdere Vadisi

Güllüdere Vadisi Kapadokya
Güllüdere Vadisi

Kapadokya’da doğa yürüyüşü denilince akıllara gelen bir yer olan Güllüdere Vadisi’nde kayaların içerisine oyulmuş çilehaneler, kliseler ve şaraphanelerin olduğu bir yer olarak dikkat çekiyor. Eğer, bu vadide trekking yapmak isterseniz 4 kilometre bir mesafede 1 saat civarında sürüyor.

Göreme ve Çavuşin arasında yer alan bu vadi, akşam manzarası ile görülmeye değer. Eğer, Kapadokya’daki doğal güzellikler araması yapıyorsanız burası tam da size göre.

3.Rahipler Vadisi ( Paşabağı )

Rahipler Vadisi Kapadokya
Rahipler Vadisi

Paşabağı ismiyle de sıkça anılan Rahipler Vadisi, Bizans İmparatorluğu zamanlarında tecrit edilmiş ve bu hayatı seçen kişilerin de yaşadığı bir yer. Burada bulunan Peri Bacalarından birisinin içerisinde Aziz Simeon’un ismine itafen yapılmış kaya ve şapel yapılar mevcut.

Göreme’de Gezilecek Yerler

Avanos ve Ürgüp gibi bir ilçe olmayan ve Nevşehir’e bağlı bir belde niteliğinde olan Göreme, Kapadokya deneyimini üst seviyede yaşayacağınız bir yer olarak görülüyor. Kapadokya’da gezilecek yerler arasında otel ve restoranların bol olduğu bu bölgede havada asılı balonları da görmeniz mümkün.

Konumundan dolayı Kapadokya’da kalınabilecek yerler listesindeki çoğu oteli bünyesinde barındıran bu bölgeyi, dinlenme alanı olarak görebilirsiniz. İşte, Göreme’de gezilebilecek yerler listesi;

 1. Aşk Vadisi
 2. Cappadocia Inn Hotel
 3. Sultan Cave Suites
 4. Göreme Açık Hava Müzesi
 5. Kelebek Special Cave Hotel
 6. Seten Restaurant
 7. Aşıklar Tepesi
 8. Kaya Kamping
 9. Topdeck Cave Restaurant
 10. Butterfly Balloons
 11. Royal Stone Houses
 12. Güvercinlik Vadisi
 13. Durmuş Kadir Kilisesi
 14. Bezirhane Kilisesi
 15. Mesevli Kilisesi

Aşk Vadisi

En keyifli manzarayı sizlere sunan ve güzel anlar yaşatan Aşk Vadisi’nin adı, buralarda yapılan evlilik tekliflerinden geliyor. Panaromik anlamda güzel bir konumda olan bu vadide doğal olarak evlilik teklifleri yapılıyor ve aşklar tazeleniyor. Kapadokya’da gezilecek yerler arasında en romantik yer olduğunu söyleyebiliriz.

Aşk Vadisi Kapadokya
Aşk Vadisi

Bu vadinin çevresinde Aşıklar Tepesi de yer alıyor. Aşıklar Tepesi dediğimiz alan daha çok seyir alanı olarak tanımlanabilir. Çünkü, vadinin içerisinde dolaşmak bir hayli zor olduğu için seyir alanından manzarayı görmek daha güzel olabiliyor. Aşk Vadisi, Kapadokya manzaraları listesinde ilk sıraya eklenebilecek bir yer.

Göreme Açık Hava Müzesi

Kapadokya’daki müzeler arasında ilginç figürlere sahip olan Göreme Açık Hava Müzesi içerisinde şarap mahzeni, yemekhaneler ve manıstır var. Zaten, bu müze manastır kompleksi olarak da biliniyor. Eğer, bu alanı tüm ayrıntısı ile gezmek istiyorsanız yaklaşık 2 saat ayırmanız yeterli olacaktır.

Göreme Açık Hava Müzesi Kapadokya
Göreme Açık Hava Müzesi

Göreme Kızılçukur Vadisi

Kapadokya vadileri ile meşhur bir bölge olarak biliniyor. Bu bağlamda da Göreme’de de vadiler mevcut. Bu vadiler arasında dikkatimizi en fazla çeken vadi olan Kızılçukur Vadisi, Çavuşin Köyü’ne sadece 1 kilometre uzaklıkta.

Göreme Kızılçukur Vadisi, Güneş’in batmasına yakın kızıl renge bürünüyor ve fotoğraflık manzalaralar oluşuyor.

Saklı Klise

Göreme’de olan kliseler arasında yer alan ve Zemi Vadisi’nin solunda sap bir arazide bulunan Saklı Klise, 1957 yılında bulunabilmiş. Bundan dolayı da ‘’Saklı’’ adı verilmiş. Duvarlarında süslü resimlerin bulunması ve üç ayrı yapıda bulunan klise, farklı inanışları yaşamak için gidilebilecek bir yer.

Ürgüp’te Gezilecek Yerler

Kapadokya’da gezilecek yerler araması yapıldığında ilk çıkan sonuç Ürgüp olabilir. Çünkü Ürgüp, barındırdığı doğal ve yapay güzellikler ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmiş durumda.

Nevşehir’in 20 kilometre doğusunda olan ve Kapadokya’nın en önemli merkezlerinden birisi olan Ürgüp, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde kontrol edilmiş bir alan. Cumhuriyetin kabulü ile birlikte Ürgüp adını almıştır. İşte, Ürgüp’te gezilecek yerler listesi..

 1. Ortahisar Kalesi
 2. Tandır Cafe
 3. Gommeda Vadisi
 4. Zeytin Cafe
 5. Old Greek House
 6. Temenni Tepesi
 7. Asmalı Konak
 8. Ziggy Cade
 9. Üç Güzeller
 10. Tursan Şarapçılık

1.Temenni Tepesi

Temenni Tepesi
Temmeni Tepesi

Doğal ve tarihsel güzellikleri içerisinde barından ve bu özelliği ile de Kapadokya’da gezilebilecek yerler listemizde yer alan Temenni Tepesi, şehrin her yerinden görünebilecek bir konumda yer alıyor.

Temenni Tepesi içerisinde iki adet kümbet bulunuyor. Girişin sağında kalan kümbet bir türbe olarak görülüyor. Zaten tepeye ‘’Temenni’’ ismi de burada veriliyor. İnsanlar dua edip çaput bağladıkları için bu ismi alıyor. Tepedeki mezarın ise 3. Alâeddin Keykubat’a ait olduğu söyleniyor.

2.Asmalı Konak

Asmalı Konak Kapadokya
Asmalı Konak

Geleneksel bir konak olan ve zamanında bir dizi ile meşhur olan Asmalı Konak, ziyarete açık. Ancak, şunu da belirtmekte fayda var ki; konak içerisindeki çoğu oda kapalı ve çok az eşya var. Rum mimarisi ile yapılan bu konağa gidip hüsran içerisinde kalabilirsiniz.

3.Ortahisar Kalesi

Ortahisar Kalesi Kapadokya
Ortahisar Kalesi

Kapadokya’daki peri bacaları arasında en büyüğü olan bu yer, çok heybetli. Peri bacasının insan eli ile şekillendirilmesi sonucu elde edilen bu yapı, birçok savaşta kullanılmış. Büyük devletlerin sığınak noktası olarak da kullanılan bu kale içerisinden Avanos, Göreme ve Ürgüp’ü kuşbakışı olarak seyredebiliyorsunuz.

Bu kaleye girmek için müzekart gerekmiyor. Kaleye giriş için 2 TL gibi düşük bir ücret ödeme yapmanız yeterli olacaktır.

This Post Has One Comment
 1. Çok kapsamlı olmuş. Gitmiş kadar olduk elinize sağlık. Bundan sonraki ziyaratlerimde daha çok keyif alacağıma eminim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ofis Mobilyaları
Back To Top
×Close search
Ara