skip to Main Content
Asos Antik Kenti

Asos Antik Kenti

Asos Antik Kenti Nerede?

Assos Antik Kenti, Troas bölgesinde Çanakkale ilinde Ayvacık ilçesi yakınında Berhamkale (Berhamköy) yakınında bulunan bir antik kenttir.

Assos Antik Kent Tarihi

Lesboslu Hellinkos, Assos’u İÖ VII. Yüzyılda Lesbos’taki Methymna (Midilli) kentinde yaşayan Aiollerin kurduğunu ileri sürmüştür.
Denizden 238 metre yükseklikte, bir andezit tepede, teraslar üstündeki Assos, Edremit körfezindeki en önemli liman kenti idi. İda Dağından künk borularla getirilen hoş içimli güzel sular 4-5 bin insanın gereksinimini karşılamaya yetiyordu.
Assos Lidyalılardan sonra Perslerin egemenliği altında yaşadı. İÖ 479’da özgürlüğüne kavuştu ve Delos Birliği’ne katıldı. İÖ 350 yılında kentin yönetimi Hermias’ın eline geçmiştir. Eublos’un hadım kölesi olan Hermias, yetenekleri ile efendisinin takdirini kazanmış ve Atina’ya gönderilmiştir. Atina’da Aristoteles ile dostluk kurmuş, Atina’dan Anadolu’ya dönünce, efendisi Eublos’un ortağı ve fikirdaşı olmuştur. Aristoteles de İÖ 348-345 yılları arasında Assos’a gelerek 3 yıl boyunca burada kaldığı için Assos, Yunan düşünce yaşamının önemli bir merkezi olmuştur. Tyran Hermias, Aristoteles’i kuzeni Pythias ile evlendirdi. Çünkü filozof, Pythias’a sevdalanmıştı. Büyük bilgin bu güzel kentte 3 yıl yaşadı ve yoğun ilgi gören dersler vererek birçok öğrenci yetiştirdi.

Assos Neden Önemli Bir Antik Kent?

Assos’un İskender egemenliğini tanıdığını görüyoruz fakat İskenderin ölümünden sonra yöreye Selefkoslar el koydular. Bir süre Pergamon krallığına bağlanan kent ve çevresi İÖ 133’de bu krallıkla birlikte Roma İmparatorluğuna katıldı. Bizans döneminde Makhramion adını alan Assos liman kenti olarak önemini korumayı başardı.
Assos, Hellenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir ticaret ve kültür, bilim merkezi idi. Filozof Kleantes’in de Assos’da doğduğu bilinmektedir.
Assos’un kalıntıları , Edremit körfezinin KB kıyısında, denizden yüksekliği 235 metre olan volkanik bir tepe üzerinde yer almaktadır. İÖ IV. Yüzyıla tarihlenen kent surları oldukça iyi korunmuştur. Arkaik dönem yapı tekniğini gösteren duvarlar sağlam durumdadır. İki yanı kuleli İki tane kapısı, yedi tane daha küçük kapısı ve çok sayıda burcu bulunan bu surlar, Hellenistik dönemin üstün savunma tekniğini yansıtır. Geç Roma döneminde ve Orta Çağ’da çeşitli onarımlar gören bu surların içinde Akropolis yer almaktadır. Akropolis denizi ve karayı gören bir tepeye kurulmuştur.

Assos Gezilecek Yerler

Athena Tapınağı

Assos Athena Tapınağı
Athena Tapınağı

Akropolisteki arkaik Athena Tapınağı Dor düzenindedir. Stilobat düzeyine kadar ayakta kalmış olan bu tapınağın baştaban (arşitrav) reliflerinde mitolojik konular işlenmiştir. Yapı, Arkaik dönemde, Anadolu’da yapılmış, Dor düzenindeki tek tapınak olması açısından dikkat çekici ve önemlidir. Günümüze ne yazık ki yalnızca temelleri ulaşabilmiş yapıya ilişkin bazı mimarlık ögeleri ortaya çıkarılmıştır. 6X13 sütunla çevrili peripteros planındaki yapının dönemine göre farklı bir özelliği ise baştabanının alçak kabartma tekniğinde işlenmiş mitolojik havan motifleriyle süslenmiş olmasıdır. Baştabanının üstündeki metroplarda da aynı teknikle yapılmış efsanevi konular işlenmiştir. Hellenistik Döneme tarihlenen mozaik taban döşemesi, yapının bu çağda da kullanıldığını göstermektedir.

Gymnasionlar

Assos Gymnasionlar
Assos Gymnasionlar

Gymnasiomlar eski zamanlarda okul olarak kullanılan ve bedensel eğitimler veren binadır. Assos’ta biri iki, diğeri üç katlı gymnasionlar bulunmaktadır.

Agora

Yunan Kentlerinde şehirle ilgili politik ve siyasi kararların alındığı binadır. Assos Antik Kentinde iki agora, hristiyanlık döneminde kiliseye dönüştürülmüş bir agora tapınağı bulunmaktadır.

Bouleuterion

Bouleuterion’a Günümüzün meclisi diyebiliriz. Antik yünanistanda meclis olarak kullanılan bu bina Assos Antik Kentinde bulunmaktadır.

Nekropol

Nekropolun kelime anlamı mezarlık demektir. Nekropol kelimesi antik yunanistandan gelmektedir ve günümüzde Assos antik kentinde andezitten yapılmış bir nekropol bulunmaktadır.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ofis Mobilyaları
Back To Top
×Close search
Ara